ΔΥΠΑ:1000 ευρώ σε ανέργους

Η ΔΥΠΑ ξεκίνησε τις αιτήσεις για το επίδομα 1000€ σε 80000 ανέργους  μεσω του  πρόγραμμα του ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ το οποίο θα ξεκινήσει 27/7 και θα μπορούν να κάνουν χρήση άνεργοι εγγεγραμμένοι οι οποίοι είναι άνω των 18 ετών και έχουν τελειώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση