10.839 κενές θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πανελλαδικές βασεις

Κενές έμειναν 10.839 θέσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.